Gschaiderhof
Majiteľka Marianne Gschaider
Losenheimerstrasse 176
D-2734 Puchberg

Podmienky používania gschaiderhof.at (ďalej len "prevádzkovateľ webových stránok")

1. Používanie stránky
Všetok obsah našich webových stránok je chránený autorskými právami. Výslovne povoľujeme použitie všetkých údajov na súkromné, nekomerčné použitie. V prípade reprodukcie musia byť výslovne uvedené autorské práva a vlastnícke práva prevádzkovateľa webových stránok. Obsah sa nesmie žiadnym spôsobom meniť a nesmie sa používať ani zobrazovať na iných internetových stránkach alebo sieťových počítačoch bez písomného súhlasu. Akékoľvek použitie na verejné alebo komerčné účely si vyžaduje písomný súhlas prevádzkovateľa webových stránok. Porušenie týchto podmienok zaväzuje k okamžitému zničeniu všetkého tlačeného, kopírovaného, stiahnutého alebo inak získaného obsahu. Prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo uplatniť ďalšie nároky na náhradu škody.

2. Internetové stránky a odkazy
Webové stránky obsahujú aj krížové odkazy (odkazy) na webové stránky iných poskytovateľov. Prevádzkovateľ webových stránok nie je zodpovedný za obsah tretích strán, ku ktorému je možné pristupovať prostredníctvom takýchto krížových odkazov (odkazov). Ponuka tretej strany bola skontrolovaná na nezákonný obsah, keď bola prvýkrát prepojená. Iba ak zistíme alebo budeme informovaní, že ponuka má nezákonný obsah, tento krížový odkaz (odkaz) bude odstránený, pokiaľ je to technicky možné a rozumné. Na našich webových stránkach nepoužívame "cookies" a "adresy relácií".

3. Záruka
Informácie na našich internetových stránkach sú vytvorené s maximálnou starostlivosťou. Prevádzkovateľ webových stránok však nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich úplnosť alebo vhodnosť na konkrétne účely. Používanie obsahu poskytovaného na internetových stránkach je na výlučné riziko používateľa. Ak prevádzkovateľ webových stránok zverejňuje ceny alebo cenníky na stránkach, tieto ceny sa môžu zmeniť. Chyby a chyby pri tlači vorbehalten.gschaiderhof.at